sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nghệ an
hệ thống tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp
Khách hàng tiêu biểu
Đây là các bước hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu.
 
I- thông tin người đăng ký dịch vụ
Tên doanh nghiệp (*)
Người liên hệ (*) Danh xưng
Quận huyện (*)
Địa chỉ thu gom (*)
Số di động (*)
Địa chỉ Email (*)
II- thông tin thủ tục hành chính
Hình thức thu gom (*)
Hình thức đăng ký (*)
Thủ tục đăng ký (*)
Mã xác nhận (*)
 
Nhập mã xác nhận (*)